V Football vs. Kaneland, Nov. 7 - Montini Catholic High School