Soccer Boys Varsity vs. St. Edward Aug 30 - Montini Catholic High School